ممد

ممد
آخرین مطالب
پیوندها
   آنکس ﮐﻪ ﻭﻋﺪه ی
"ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﻥ"
ﺭﺍ ﻣﯿﺪﻫﺪ
رفتنی ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ...!

~~~~~~~~~~~~~~~

زیرکانه‌ ترین راه برای تسلط بر جامعه محدود کردن زنان است زیرا دیگر آنها قادر نخواهند بود که فرزندانی آگاه و آزادی‌خواه را پرورش دهند !


~~~~~~~~~~~~~~~


انسانی که آگاهی ندارد
لایق «آزادی» نیست

و 
انسانی که آزادی ندارد
مستحق زندگی نیست !


~~~~~~~~~~~~~~~

خرابی ڪار یڪ مملڪت از دو چیز است :
نداشتن مردم عالم و لایق ؛
نبودن آن‌ها بر سر ڪارهای مملڪت


~~~~~~~~~~~~~~~


از دهن کجیت به گیلک و ترک و کردستانی
تو یکی ایرانی هستی بقیه شهرستانی 😏؟


~~~~~~~~~~~~~~~


همه چیزهای از دست‌رفته یک روز برمیگردند اما درست وقتی که یاد می‌گیریم بدون آن‌ها زندگی کنیم.


~~~~~~~~~~~~~~~


دین هرگز نخواهد توانست که در این جهان نیازهاى اساسی مردم را برآورده کـنـد در نتیجۀ وعدۀ تامین آنها را در جهان دیگری به مردم میدهد !!


~~~~~~~~~~~~~


اگر از طریق آزادی و دموکراسی
نتوانیم کاری بکنیم 
از طریق اختناق و زور و قلدری 
برای مردم ناراضی 
نمی­توانیم کاری انجام دهیم.


~~~~~~~~~~~~~~~


سَری میان دست تو بریده نِگاه مَن به ساعت پوکیده

و شعر های غمگین و عاصی و گرگ خسته کز تفنگ نترسیده


~~~~~~~~~~~~~~~


صدقه دادن هیچ ڪمڪی به فقرا نمیڪند
و اینڪار را فقط برای آرام ڪردن وجدان خودمان انجام میدهیم زیرا آنها محتاج عدالت هستند نه صدقه.


~~~~~~~~~~~~~~~


ما رح وت یارب زج هدجس

 

سجده جُز برای تو حرام


~~~~~~~~~~~~~~~


مُعترضی برو تو خونتون اعتراض کن


~~~~~~~~~~~~~~~


کَسی باید بیاید
را دَر خودت بمیرَد


~~~~~~~~~~~~~~~

ا

ینگونه بی تو ببین چَنگ بر آسمان میزَنم بی محابا ...............


~~~~~~~~~~~~~~~


تو رو گِرون خَریدَم خودَمو اَرزون فروختَم

بِزار یه بار راست بِگم آره مَن دیگه سوختَم


~~~~~~~~~~~~~~~

 

میکُچنَن واسَم فیلم بآزی نِمیدونَن خودَم کارگَردانم😹📵


~~~~~~~~~~~~~~~


نِمیخُورِه هیجُورِه بِمْ گُروهْ خُونیتْٓ😸💋🇬🇧🤘🏿


~~~~~~~~~~~~~~~


[تو جَنگَل زِندِگی نَکَردَم وَلی دوروبَرَم پُر اَز حیوونه😹🤘🏿🐼✨]


~~~~~~~~~~~~~~~


ندارم احتیاجی ب خوبیایه فِیکتون😸💋🖤


~~~~~~~~~~~~~~~


هر جور بخوآی حساب کنی به ما نمیخوری 😹👐🏿🇦🇴📵


~~~~~~~~~~~~~~~


[جوری زُومَن رومون انگا عکاسن😼📷🔞🐼✨]


~~~~~~~~~~~~~~~


اَز صِفرَم شروع کُنم بازَم اَ تو سَرَم😹🔞👄


~~~~~~~~~~~~~~~


[همه پشتمن انگار امام جمعم^^😹🌿🙆🏼]


~~~~~~~~~~~~~~~


خوبه دختر نشدم....
وگرنه با این مرامی که من دارم...
روزی ۱۰ دفعه میدادم


~~~~~~~~~~~~~~~


[زمین با این همه بزرگیش زیر پامه 
تو که دیگه جای خود داری بیبی😹🤘🏻💩🔞}


~~~~~~~~~~~~~~~


اون قدیما بود: جیش بوس لالا
الان شده: جیش بوس بوش روش توش دوش لالا!


~~~~~~~~~~~~~~~


عروسک من بودی ولی 🌿🤞🏿
یه شهر باهات بازی کردن😹💦💥💸


~~~~~~~~~~~~~~~


وقتی مارو خر فرض میکنید 
در جریان طول آلت خر هستین؟


~~~~~~~~~~~~~~~


[ کَفشایِ گِرونی میپوشه
وَلی به جاش 
اَرزون پا میدِه😹🤘🏼📵🐼]


~~~~~~~~~~~~~~~


هر چقدم کلف باشی 
با یه افتابه آب میری پایین


~~~~~~~~~~~~~~~


همه از مرگ میترسن
من از مشترک گرامی بسته شما به پایان رسید:|


~~~~~~~~~~~~~~~


اگه میدونستم رابطمون انقد پیگیر داره از اول سریالش میکردیم


~~~~~~~~~~~~~~~


{به پاش وایسادم
ولی اون به پای بقیه خوابید}


~~~~~~~~~~~~~~~


[قبلن دخترا میرفتن خونه بخت |:
الان میرن خونه خالی رو تخت


~~~~~~~~~~~~~~~


نگاتم نمیکنم|:
اخه مثل شبکه چاری^^


~~~~~~~~~~~~~~~


اصلا هدف از خلقت ما کون سوزیا بعضیا بوده


~~~~~~~~~~~~~~~


دَستآت کَپَک نَزَنِع
هَر روز تو دَست یِکیِع


~~~~~~~~~~~~~~~


بآزی نکرده جلومون بآخت میدن


~~~~~~~~~~~~~~~


[آدَم نِمیبینَم کِ بِخوام آدَم باشَم ]


~~~~~~~~~~~~~~~


تا نَباشَد چیزَکی مَردُم بازَم گوه میخورند|:


~~~~~~~~~~~~~~


تونَجِسی حَتٰی وَقتی حَمومی


~~~~~~~~~~~~~~~


دستای من لای موهات بود 
چرا دستای اون لای پاهاته


~~~~~~~~~~~~~~~


بِه بَعضیا باس گُفت :
مُد شُدی بِه هَمِه میای


~~~~~~~~~~~~~~~


اَز شِکَست ما لِذَت میبَرَن بَد خآهآمون


~~~~~~~~~~~~~


داداش میلگِرد 18هَم باشی خَمِت میکُنیم|:


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


به گا میرَم وَلی مِنَت کَسیو نِمیکِشَم/:


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


{مَن نَنَت نیسَم که با خوبو بَدِت بِسازَم }


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


بِه بَضیع دُختَرآع بِگیع عَزیز
پُشت میکُنِع میگِع بِریز


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


تُنِ ماهی میخُوری
فازِ کو

سه نَگیر|:


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


{بامن بازی نکن بخام باهات بازی کنم شهر بازی میشی}


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


{اِراده کُنَم اِکیپِتون حامِلَس}


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


میدونَم که میدونی مَن اَز تو بِهتَرَم


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


بِخوام اِرادِه کُنَم اَز کّون دَر میایْ


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


به وَلاه کِ خاندانِتو فَقِط با کِشیدَن سیفون به باد میدَم


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


[لاپات شَبیه فرودگاس 
هَمِه نِشَستو بَرخاست دارن باهاش]


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


|"به ما شَب خوش میگی به یِکی دیگه تا صُبح عَز پُشت میدی"|


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


من از مملکتی ک توی کونی لاکچریشی لف میدم

 

~~~~~~~~anyway~~~~~~~


واسه کسی کلاس بزار که هم کلاست باشه😸🤟🏿
نه کسی که تو کلاساش راتم نمیده😹👐🏿💋


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


اَزَم نَخوا خوب باشَم 
وَقتی رِفیقام هَمِه لاشی


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


به بعضیا باس گفت
عزیزم یه راس بگو ببینم بلدی


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


بِمال هایِ دیروزٰ قیافِه بِگیراٰیِ اِمروز


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


خودمون بال و پرشون میدیم
با بقیه میپرن


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


[با من لج نکن اگه لجم بگیره دنیاتو لجن میگیره:)


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


به کسی تیک بده 
که نره شب شیک بده


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


کُصخل تُ اگِ بگیر بودی جِلو جیش*تو میگرفتی:|
نَ الان بَرا مَن خودتو بِگیری


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


عُقابَم اَگِع باْشیْ 
جُلوْم باْس بِری
ْ کَلاْغ پَر]


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


{اونایی که به ما نمیخورن 
دونه دونه زیرمون جر میخورن }


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


-مَن اَز این آدَمام کِ یه نَفَره هَفت هَشت نَفَره|:


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


هر چقدم تو منطقتون گنده باشی 
پروندت دست ماست|:


~~~~~~~~anyway~~~~~


بَچِه اِیی بآت‌ کاری نَدارم 
بُرو بِگوو اُولیات بیان /:


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


[آرزوته زود تر بمیرم 
در حالی ک هر روز تولدمه ]


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


کاری میکنم اسمم اومد همه یاد کون دردشون بیفتن


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


{فک میکنی گنده ای؟|:

نه عزیزم تو یه کونده ای}


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


تاج سرمی
تا بفهمی پادشاه کیه|:😻🤞🏿🏹


~~~~~~~~anyway~~~~~~~

بد زمونه ای شده باهرکی مهربون باشی
فک میکنه می‌خوای بش بدی


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


[به تو میگن خاص؟
هه 
پس چرا روز به روز 
لنگات بیشتر رو هواس ]


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


داش اگه فک میکنی
خیلی شاخی
جات رو سره گاوه


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


ﺷﻤﺎ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎے حقیقے➣
ﺧﻮنہ ﺧﺎلے ﻧـﺮﻭ✖
ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎےﻣﺠﺎزے No Pv پیش ﮐﺸتــــــ✔
هـнεـــــه


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


بـہ بعـضیـام بـاس گـفت
اونے ڪہ الان دستش دور گردن

شماست,یـــہ روز قلادش دسـ ت ما بـود,خوب پارس نڪرد ولش ڪـردیم....


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


دختر جون...
وقتی خودتو شبیه عروسکمیسازی 
انتظار اینم داشته باش
که باهات بازی کنن~~~~~~~~anyway~~~~~~~


لازم نیست انسان خاصی باشی 
همینکه انسان باشی خودش کافیه


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


_ فک نمیکردم انقد زود ازم سیر شه اخه گشنه تر از این حرفا بود :))


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


به بعضیا باس گفت گرگارو من گرگ کردم
تو که تخم سگم نیستی


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


الانو نگا نکن از پیش من پاک رفتی 
من باهات خوب بودم پیش اونا به فاک رفتی


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


- هر کی واسِع ما ناز کرد
+ دُکمشو زدیم پرواز کرد:¦|


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


کسی که تا دیروز چشم چشم دو ابرو میکشید 
الان‌ خط و نشون میکشــــه


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


بزرگ میشم
برا هرکی که کوچیکم کرد


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


جوری باعِثِ بالا اومَدَن بَعضیا شُدَم
که بَعضی وَقتا فِکر میکُنم کُمَک فَنَرَم

~~~~~~~~anyway~~~~~~~


هَر چِقَدَم به خودِت بِرِسی
باز به ما نِمیرسی|:


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


بعضیا یه جوری نمیفهمن
آدم فکر میکنه دوربین مخفیه!


~~~~~~~~anyway~~~~~~~


بعضیام هستن فقط
زیر کامیون نخوابیدن


~~~~~~~~~~~~~~~


زدن پشمای خ*ایه
از خنثی کردن بمب هم سخت تره اشتباه کنی بگا میری


‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎~~~~~~~~~~~~~


یه بازی هس خیلی طرف دار داره 
اسمش لاشی بازیه


~~~~~~~~~~~~~~~


خوب منو دور بزن 
حسابی ک سرت گیج رفت 
میوفتی جلو پا خودم


~~~~~~~~~~~~~~~


کــاشْ میشُــد گَــردَنِ بَعضّیـــا↻
⇚قَــــلادِه⇛ اَنــداختـــــ〇∝∝
هَــم هُــویّـَتـــــ پِــیدا میکَـردَن
هَــم هـــــــار نِمیشُـــدَنْ


~~~~~~~~~~~~~~~


تو رژیم غذایی بعضیام باید بنویسن
هر روز اندازه ی یک کف دست گوه نخور :))


~~~~~~~~~~~~~~~


-بِبینَم حاجی
-میشِه بِگی تو دوست دُختَرِتُ
-بَرا عَرضِ اَدَبِش میخوای

-یا دَرزِ عَقَبِش


~~~~~~~~~~~~~~~


واسه همه غارِ علی صدره
به ما که میره میشه تنگه هرمز!


~~~~~~~~~~~~~~~


اگه قرار باشه داستان زندگیمو فیلم کنم،
تو پیام بازرگانیه وسطشم نیستی!


~~~~~~~~~~~~~~~


هیچ آدمی به مرور گاو نمیشه, 
از اول گاو بوده فقط به مرور لو میره


~~~~~~~~~~~~~~~


خودم شاخت کردم آخه به کی پُز میدی؟
میگم بسیک،واسه موندن تِز میدی؟


~~~~~~~~~~~~~~~


-پُشتِ سَر مَن
-داستآن نَسآز
-کِتآب قِصَت میکُنَم


~~~~~~~~~~~~~~~


آدَم‍‌ باس تَنهایی بِکِشه‍ تا مَرد بِشه‍ ، تو شلوغیآ اَنگُشت میشی اوبی بآر میآی


~~~~~~~~~~~~~~~


اهل خنده منده نیستم فقط گفتم بدونی 
ما تراول خشکیم تو هم ی قرونی


~~~~~~~~~~~~~~~


با من دقل بازی 
با اون چی 
بقل بازی؟


~~~~~~~~~~~~~~~


مـــــڹ تـــــو زنـــــدگـــــی یـــــه آدم
پخـــــتم 
اگـه بـــــری نمیــگم ‌‌‌
بـــــرگرد میـگم به تخمـــــم


~~~~~~~~~~~~~~~


میٓخٰوای بیْای بالا سَرَم 
تو زیر سَریَم نیسی


~~~~~~~~~~~~~~~

این دخترلوسا که به آره میگن آیه 
به خاله میگن خایه؟


~~~~~~~~~~~~~~~


۞مشتــــے زنـدگیمــــــ رو دیــــدے چرخیـــده بہ کآممـــــ
سرنوشتـــــ بـد نوشتــــ ولــے هنــوز رو جوفتـــــ پـآهـآممـــــ


~~~~~~~~~~~~~~~


عزیزم واسه کسی دو رویی کن
که حوصله همون یه روتم داشته باشه


~~~~~~~~~~~~~~~


سیـ.ـکتیرکَردن بَعضیا
سَرد شُدَن با خِیلیا
سگ شُدن با لاشیا
ساکِت کَردن دُشمَنا
سُرخ کردن بدخواها
سَریع رَد شُدن از دشمنا
سیر نَشُدَن از زندگی

۷ سینِ اِمسالَمِ


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی