POKER

تمام فرمت های فایل (ویدیو فیلم صدا و ...) وبرنامه هایی که آنها را باز می کند


تمام فرمت ها به ترتیب حوف الف با

001 = WinRAR

.386 = vxdfile

.3g2 = FreemakeVideoConverter.3g2

.3gp = FreemakeVideoConverter.3gp

.3gp2 = FreemakeVideoConverter.3gp2

.3gpp = FreemakeVideoConverter.3gpp

.7z = WinRAR

.a52 = KMPlayer.a52

.aac = WMP11.AssocFile.ADTS

.accda = Access.ACCDAExtension.16

.accdb = Access.Application.16

.accdc = Access.ACCDCFile.16

.accde = Access.ACCDEFile.16

.accdr = Access.ACCDRFile.16

.accdt = Access.ACCDTFile.16

.accdu = Access.WizardUserDataFile.16

.accdw = Access.WebApplicationReference.16

.accft = Access.ACCFTFile.16

.accountpicture-ms = accountpicturefile

.ace = WinRAR

.acl = ACLFile

.acrobatsecuritysettings = AcroExch.acrobatsecuritysettings

.ade = Access.ADEFile.16

.adn = Access.BlankProjectTemplate.16

.adp = Access.Project.16

.adt = WMP11.AssocFile.ADTS

.adts = WMP11.AssocFile.ADTS

.aif = KMPlayer.aif

.aifc = KMPlayer.aifc

.aiff = KMPlayer.aiff

.al4 = AAALogoProject

.al8 = AAALogoProject

.alac = KMPlayer.alac

.amv = FreemakeVideoConverter.amv

.ani = anifile

.aob = mplayerc64.aob

.ape = KMPlayer.ape

 

برای مشاهده تمام فرمت ها ادامه مطلب را بخوان


  • :-) POKER

کامپیوتر شما صحبت می کند!امروزه با وجود Cortanaیا ابزارهای مشابه، صحبت کردن کامپیوترها چیز عجیب و غریبی به نظر نمی رسد. اما زمانی که نسخههای اولیه از سیستم عامل ویندوز تاره منتشر شده بود، خواندن یک عبارت یا متن توسط ویندوز موضوع شگفت انگیزی محسوب می شد. شما می توانید دوباره آن دوران را زنده کنید...!  • :-) POKER

لیست کامل SQL همراه با توضیحات لازمSQL Statement Syntax
AND / OR SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
AND|OR condition
ALTER TABLE ALTER TABLE table_name 
ADD column_name datatype

or

ALTER TABLE table_name 
DROP COLUMN column_name

AS (alias) SELECT column_name AS column_alias
FROM table_name

or

SELECT column_name
FROM table_name  AS table_alias

BETWEEN SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2

  • :-) POKER

یک پین جدید تولید کنید


ما همیشه به شما توصیه کردیم که از یک ابزار مدیریت رمزهای عبور استفاده نمایید. زیرا به حافظه سپردن رمزهای عبور منحصر به فرد برای هر سایت می تواند سخت باشد. اما اگر هنوز ترجیح می دهید که از ابزارهایی مانند LastPass استفاده نکنید، می توانید از ویندوز بخواهید که برای شما کد جدیدی تولید نماید.

متاسفانه، این ترفند تنها یک عدد چهار یا پنج رقمی تصادفی تولید می کند. بنابراین این ترفند بیشتر برای تولید پین کدهای بانکی یا چیزی شبیه آن مناسب است...

  • :-) POKER
لیست کانل رنگ های HTML همرا با کد رنگ ،نام رنگ و خود رنگ...


جهت دریافت رنگ های بیشتر ادامه مطلب را بزنید


  • :-) POKER